Đang tải...

TẬP ĐOÀN INOX HOÀNG VŨ VINH DỰ ĐƯỢC TRAO TẶNG BẰNG KHEN TÍCH CỰC "XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM" NĂM 2021

06 Tháng 12, 2021

Ngày 05/12 tại Diễn đàn Quốc gia thường niên Văn hóa với Doanh nghiệp năm 2021, do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, Trung ương Đoàn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp thực hiện.

Nhân dịp này Tập đoàn Inox Hoàng Vũ đã vinh dự được trao tặng Bằng khen tích cực "XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM" năm 2021.

Giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp tích cực xây dựng và phát huy truyền thống hóa tốt đẹp của người Việt trong Doanh nghiệp, do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển bền vững phồn vinh và hạnh phúc.

Hotline
icon Zalo
Back to top
Thông báo
[Dong]