Inox Hoàng Vũ xuất khẩu hàng cuộn cán nguội 304  sang thị trường Mỹ

Inox Hoàng Vũ xuất khẩu hàng cuộn cán nguội 304 sang thị trường Mỹ

27/06/2017

INOX HOÀNG VŨ xuất khẩu cont hàng cuộn 304 khổ lớn đầu tiên sang thị trường khó tính tiêu chuẩn cao cấp nhất thế giới là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ...

Inox Hoàng Vũ tham gia triển lãm VietBuild 2017

Inox Hoàng Vũ tham gia triển lãm VietBuild 2017

26/06/2017

Inox Hoàng Vũ tham gia triển lãm VietBuild 2017

Tuyển dụng tháng 3 năm 2017

Tuyển dụng tháng 3 năm 2017

17/05/2017

Tập đoàn Inox Hoàng Vũ Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt nam trên tổng số 800.000 Doanh nghiệp cả nước. Hiện nay để phục vụ cho việc mở...