Triển lãm IMTS Chicago và giao thương kết nối tại Washington Mỹ

Triển lãm IMTS Chicago và giao thương kết nối tại Washington Mỹ

26/09/2018

Ban lãnh đạo đồng hành cùng Hiệp hội Công nghiệp phụ trợ VASI tham dự triển lãm IMTS Chicago và giao thương kết nối tại Washington Mỹ