Với tầm nhìn sâu rộng thấu đáo,ý thức được con người là vốn quí ,là tài sản lớn nhất của một doanh nghiệp,ngay từ những ngày đầu tiên , Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống của người lao động như thăm hỏi sức khỏe, thăm quan du lịch trong và ngoài nước cũng như cử cán bộ công nhân viên đi tham gia các lớp học đào tạo cấp chứng chỉ nâng cao trình độ tay nghề trong nội bộ công ty cũng như ở các tổ chức uy tín như VCCI,JICA,…