CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022
NHỮNG ĐÓNG GÓP TỪ TRÁI TIM ĐẾN BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
QUÀ GẮN KẾT - TẾT TRI ÂN
INOX HOÀNG VŨ VINH DỰ ĐƯỢC VINH DANH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG XANH 2021
TẬP ĐOÀN INOX HOÀNG VŨ VINH DỰ ĐƯỢC TRAO TẶNG BẰNG KHEN TÍCH CỰC "XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM" NĂM 2021
INOX HOÀNG VŨ ĐẠT DANH HIỆU TOP 10 THƯƠNG HIỆU VÀNG VIỆT NAM 2021