๐Ÿ“ขTHÔNG BÁO THAY ฤแป”I BAO BÌ แปNG Hแป˜P INOX ๐Ÿ“ข
๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“ CHÀO MแปชNG ฤแบ I Lแป„ 30/4 - 1/5 ๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“
๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ MÓN QUÀ TRAO ฤI, Nแปค CฦฏแปœI NHแบฌN Lแบ I ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ
DÂNG Hฦฏฦ NG Tแบ I NGHฤจA TRANG VแปŠ XUYÊN VÀ LÀM Lแป„ CHÀO Cแปœ Tแบ I Cแป˜T Cแปœ LลจNG CÚ
CHแบฎP CÁNH NHแปฎNG ฦฏแปšC Mฦ 
๐‚แบข๐Œ ฦ ๐ ๐’แปฐ แปฆ๐๐† ๐‡แป˜ ๐‚แปฆ๐€ ๐๐”Ý ๐Š๐‡Á๐‚๐‡ ๐‡À๐๐†, ๐‚Á๐‚ ๐€๐๐‡ ๐„๐Œ ๐“๐‡แปข ๐‚ฦ  ๐Š๐‡Í ๐“๐‘๐Ž๐๐† ๐’๐”แป๐“ ๐Ÿ๐Ÿ– ๐ฤ‚๐Œ ๐๐”๐€