QUÀ TẶNG TẾT XUÂN KỶ HỢI 2019
Chúc mừng Diễn đàn POSCO Global EVI 2018
GIỌT HỒNG NHÂN ÁI
CUỘC THI CẦU THANG - BAN CÔNG - HÀNG RÀO INOX ĐẸP VIỆT NAM 2018
VÌ BẠN LÀ MỘT NỬA THẾ GIỚI
Triển lãm IMTS Chicago và giao thương kết nối tại Washington Mỹ

Triển lãm IMTS Chicago và giao thương kết nối tại Washington Mỹ

26/09/2018

Ban lãnh đạo đồng hành cùng Hiệp hội Công nghiệp phụ trợ VASI tham dự triển lãm IMTS Chicago và giao thương kết nối tại Washington Mỹ