XUÂN NHÂN ÁI - TẾT SẺ CHIA 2023
CHỮ “TÂM” TRONG KINH DOANH: TÂM CÓ SÁNG THÌ NGHIỆP MỚI THÀNH
CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ MÃO 2023
INOX HOÀNG VŨ – TỰ HÀO TOP 10 SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2022
INOX HOÀNG VŨ ĐƯỢC VINH DANH "TOP 50 NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG VIỆT NAM 2022"
INOX HOÀNG VŨ TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH TOP 100 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2022