VÀO KHO LẤY HÀNG - CÙNG MANG QUÀ VỀ (ĐỢT 4)
VÀO KHO LẤY HÀNG, CÙNG MANG QUÀ VỀ (ĐỢT 3) - KHU VỰC MIỀN NAM
VÀO KHO LẤY HÀNG - CÙNG MANG QUÀ VỀ (ĐỢT 3)
6H ĐỒNG HÀNH CÙNG INOX HOÀNG VŨ
VÀO KHO LẤY HÀNG, CÙNG MANG QUÀ VỀ (ĐỢT 2 ) -  KHU VỰC MIỀN NAM
VÀO KHO LẤY HÀNG - CÙNG MANG QUÀ VỀ (ĐỢT 2)